Croeso

Assembly – Memorial Chairs

Assembly-Memorial-Chairs

 Eglwys y Santes Margaret

Y Pentref, Bodelwyddan

(Yr Eglwys Farmor)

Awst 20 – Hydref 13 2017

 

Gosodwaith a fydd yn teithio o amgylch Ynysoedd Prydain am bum mlynedd, yn coffáu’r rheini a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Daw “Assembly” â rhywbeth cyffyrddadwy o Fflandrys i gael ei osod mewn safleoedd cymunedol o bwys yn Ynysoedd Prydain, sydd yn eu ffordd eu hunain, eisoes yn coffáu’r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf (safleoedd crefyddol, ysgolion, prifysgolion, neuaddau cymunedol …). Ar ôl taith o bedair blynedd, bydd y gosodwaith yn dychwelyd i Ypres yn haf 2018.

Bydd y prosiect yn ymweld â chymunedau, gyda’r bwriad arbennig o wahodd pobl leol i gyfrannu eu straeon personol nhw am y Rhyfel Byd Cyntaf.

Rydym yn ariannu’r prosiect hwn oherwydd ein bod yn credu, gan mlynedd yn ddiweddarach, mae’n bwysig i adnewyddu’r cysylltiad cryf sy’n bodoli rhwng Gwlad Belg ac Ynysoedd Prydain drwy’r prosiect celf cymunedol hygyrch symbolaidd pwysig hwn.

Cathedral

Disgrifiad o’r gosodwaith

Mae’r gosodwaith yn cynnwys pum cadair o Eglwys St.Audomarus yn Passchendaele – pob un yn cynrychioli’r rhai a fu farw ym mhob flwyddyn o’r rhyfel 1914 -1918 (a ddangosir mewn niferoedd plwm bach ar y cadeiriau)

Yn cyd-fynd â’r cadeiriau bydd llyfr hardd; ar bob tudalen chwith bydd enwau’r Prydeinwyr a fu farw yng Ngwlad Belg, a bydd lle ar y dudalen dde i ychwanegu straeon personol am y Rhyfel Mawr.  Gallai rhai straeon fod am yr enwau yn y llyfr, ond gallant hefyd sôn am lawer o rai eraill. Bydd cyfanswm o 173,000 o enwau yn y llyfr (1.216 dudalennau gyda ± 240 o enwau ar bob tudalen).

 

cymlogo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s